Công Ty TNHH Kinh Doanh và Dịch Vụ An Phát được thành lập vào năm 2015

Năm 2020 thành lập công ty thành viên với tên là Công ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản APG

Phương châm: “Tất cả chỉ là thử thách” Nơi hội tụ những con người có lý tưởng – có mục tiêu – sản phẩm có giá trị - và lan tỏa

Lĩnh vực hoạt động

  1. Chế biến thủy sản
  2. Bất động sản

Sứ mệnh: Tạo ra được những sản phẩm- dịch vụ có giá trị thực tiển chất lượng và sang tạo

Tầm nhìn: Định hướng xây dựng công ty ngày một lớn mạnh  phát triển đa dạng hóa  sản phẩm có giá trị để lan tỏa giá trị

Văn hóa: Xây dựng môi trường chuyên nghiệp – quyết liệt – thẳn thắn có văn hóa